Địa điểm quán karaoke Karaoke 668

Large foody karaoke 668 ha noi
Bắc Thăng Long, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội
80.000 đ -- 132.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật