Địa điểm quán karaoke Karaoke Anh Thư - Vũ Văn Dũng

Large foody kara2 jpg 175 635696124695559909
5 Vũ Văn Dũng, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
50.000 đ -- 200.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật