Địa điểm quán karaoke Karaoke Âu Việt - Nguyễn Quý Đức

Large foody hat2 jpg 704 635693605260961550
18-20 Nguyễn Quý Đức, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
60.000 đ -- 300.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật