Địa điểm quán karaoke Karaoke Big One - Trần Quang Diệu

Large foody hat ka2 jpg 980 635696132334581326
34 Trần Quang Diệu, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
65.000 đ -- 250.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật