Địa điểm quán karaoke Karaoke Phoenix II - Nguyễn Thị Thập

Large foody kr jpg 635446658547826189
N8A9 Nguyễn Thị Thập, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
250.000 đ -- 2.000.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật