Địa điểm quán karaoke MTV Karaoke - Trương Công Định

Large foody kara1 jpg 977 635725672976880505
16 Trương Công Định, Quận Hà Đông, Hà Nội
100.000 đ -- 300.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật