Địa điểm quán karaoke Thành Lợi Karaoke - Thanh Vinh 17

Large foody tloi jpg 147 635731835986999958
Thanh Vinh 17, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
70.000 đ -- 120.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật