Địa điểm quán karaoke Tiếng Tơ Đồng - Cafe Karaoke

Large foody tieng to dong cafe karaoke da nang
15 Phan Thành Tài, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
25.000 đ -- 88.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật