Địa điểm quán karaoke Trầm Liên KaraOke - Cafe - Kem Sài Gòn

Large foody tram lien karaoke cafe kem sai gon da nang
Lô 5 Vũ Văn Dũng, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
50.000 đ -- 110.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật