Địa điểm quán karaoke Uyên Nhi Karaoke - Huỳnh Thúc Kháng

Large foody a uyen jpg 609 635715341109832179
69 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
80.000 đ -- 150.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật