Địa điểm quán karaoke Việt Châu Karaoke - Ngô Quyền

Large foody a viet jpg 629 635687777686724704
743 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
80.000 đ -- 150.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật