Địa điểm phòng karaoke Bình Sơn

Hiển thị 1 địa điểm karaoke
Thumb foody huih jpg 896 635497613968974041

Nhà Hàng Bình Sơn - Khu Kinh Tế Dung Quất

Khu Kinh Tế Dung Quất, Xã Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi
300.000 đ -- 500.000 đ