Tìm mã số karaoke Chiến đấu vì độc lập

Hiển thị 1 - 15 trong tổng số 18 bài háts
50664 VOL29

bác đang cùng chúng cháu hành quân

Đêm nay trên đường hành quân… lời bài hát
Nhạc sĩ: Huy Thục
61215 VOL61

BÁC ĐANG CÙNG CHÚNG CHÁU HÀNH QUÂN (2)

Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận trùng trùng đoàn quân tiến... lời bài hát
Nhạc sĩ: Huy Thục
60485 VOL59

bác đang cùng chúng cháu hành quân (remix)

Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận. Trùng trùng đoàn... + lời bài hát
Nhạc sĩ: Huy Thục
828663 (6 số california)

bác đang cùng chúng cháu hành quân

Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận trùng trùng đoàn quân tiến... lời bài hát
Nhạc sĩ: Huy Thục
53319 VOL32

người là niềm tin tất thắng

Đất nước nghiêng mình đời đời nhớ ơn... lời bài hát
Nhạc sĩ: Chu Minh
55485 VOL43

chiến sĩ biên phòng hành khúc

Nơi đầu sóng nơi ngọn gió có chúng tôi... lời bài hát
Nhạc sĩ: Thế Hiển
50542 VOL29

học sinh hành khúc

Học sinh là người tổ quốc... lời bài hát
Nhạc sĩ: Lê Thương
59898 VOL57

người mẹ mùa ly loạn

Sương mờ rơi, gió vi vu Sông Nhật Tảo gió đùa muôn... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
60130 VOL58

bài ca người xung kích thanh niên

Ngày xưa em là học sinh đấu tranh cho tự do hoà... lời bài hát
Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Sanh
54361 VOL38

từ làng sen

Từ làng Sen có một người con trung hiếu, mang lý tưởng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Phạm Tuyên
54627 VOL39

mừng sinh nhật bác

Tôi biết đến ý nghĩa mừng sinh nhật Bác kính yêu... lời bài hát
54979 VOL41

gặp người mẹ bàn cờ

Phường Bàn Cờ, Bàn Cờ đã có tự bao giờ... lời bài hát
Nhạc sĩ: Xuân Hồng
53519 VOL33

tiếng hát trường sơn

Chào hậu phương tôi ra tiền tuyến, đường quân đi... lời bài hát
Nhạc sĩ: Ngô Hồng Khanh
54626 VOL39

lòng mẹ hậu phương

Trông trông lên ánh sao Bắc Đẩu soi đường con đi, gian khổ... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
53515 VOL33

bác ơi thương nhớ nào nguôi

Dù xa xôi cũng đến dù già yếu cũng đi... lời bài hát
Nhạc sĩ: Trọng Nguyễn
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat Chiến đấu vì độc lập Tìm mã số karaoke Chiến đấu vì độc lập arirang, california tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke Chiến đấu vì độc lập
ma so bai hat Chiến đấu vì độc lập , tim ma so karaoke Chiến đấu vì độc lập , ma so Chiến đấu vì độc lập , ma bai hat Chiến đấu vì độc lập , ma so bai Chiến đấu vì độc lập , Chiến đấu vì độc lập karaoke ma so, Chiến đấu vì độc lập karaoke 5 so, Chiến đấu vì độc lập ma so karaoke, karaoke ma so Chiến đấu vì độc lập , ma karaoke Chiến đấu vì độc lập , Chiến đấu vì độc lập ma so, ma bai Chiến đấu vì độc lập , ma so karaoke 5 so Chiến đấu vì độc lập , ma so karaoke 5 so bai Chiến đấu vì độc lập , msbh Chiến đấu vì độc lập , ma so karaoke bai Chiến đấu vì độc lập , karaoke 5 so Chiến đấu vì độc lập , Chiến đấu vì độc lập karaoke