Tìm mã số karaoke Co le chi thoi. Dinh ung phi

Hiển thị tất cả 15 bài háts
51572 VOL29

bên cầu dệt lụa 2

Anh không dám sánh… lời bài hát
Nhạc sĩ: Thế Châu
829415 (6 số california)

võ đông sơ (cn)

Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi đường dài mịt mùng em không đến nơi... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
59886 VOL57

đêm nằm không ngủ

Tôi với em hai người cùng một xóm Nhà của em có trồng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
50925 VOL29

chim sáo ngày xưa

Ngày xưa em như chim sáo… lời bài hát
Nhạc sĩ: Nhất Sinh
51506 VOL29

quán gấm đầu làng 2

Quán Gấm đầu làng ấy người... lời bài hát
52587 VOL29

gió biển hà tiên

Thạch động Hà Tiên cây rũ bóng… lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
830749 (6 số california)

gió biển hà tiên (cn)

Thạch động Hà Tiên cây rũ bóng nhớ đêm nào nghe gió biển lộng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
52588 VOL29

hồng lâu mộng

Tuyết rơi nhiều nên cánh hoa phai tàn… lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
50931 VOL29

999 đóa hồng

Nhắc chi chuyện xưa… lời bài hát
Nhạc sĩ: Nhạc Hoa
51308 VOL29

quán gấm đầu làng

Quán Gấm đầu làng… lời bài hát
Nhạc sĩ: Vinh Sử
830021 (6 số california)

ai về sông tương (cn)

Ai có về bên bến sông Tương nhắn người duyên dáng tôi thương bao... lời bài hát
Nhạc sĩ: Thông Đạt
51574 VOL29

xa phu đi xứ 2

Tân lang ơi trăng đã nghiêng… lời bài hát
Nhạc sĩ: Đức Phú
830896 (6 số california)

hồng lâu mộng (cn)

Tuyết rơi nhiều nên cánh hoa phai tàn buồn đời hắt hiu mình ta... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
58052 VOL52

bài không tên số 7

Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng lời bài hát
Nhạc sĩ: Vũ Thành An
60953 VOL61

EM CÓ YÊU ANH KHÔNG

Anh sinh ra khi papa anh là một nhân viên công chức quèn ... lời bài hát
Nhạc sĩ: Bueno
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat Co le chi thoi. Dinh ung phi Tìm mã số karaoke Co le chi thoi. Dinh ung phi arirang, california tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke Co le chi thoi. Dinh ung phi
ma so bai hat Co le chi thoi. Dinh ung phi, tim ma so karaoke Co le chi thoi. Dinh ung phi, ma so Co le chi thoi. Dinh ung phi, ma bai hat Co le chi thoi. Dinh ung phi, ma so bai Co le chi thoi. Dinh ung phi, Co le chi thoi. Dinh ung phi karaoke ma so, Co le chi thoi. Dinh ung phi karaoke 5 so, Co le chi thoi. Dinh ung phi ma so karaoke, karaoke ma so Co le chi thoi. Dinh ung phi, ma karaoke Co le chi thoi. Dinh ung phi, Co le chi thoi. Dinh ung phi ma so, ma bai Co le chi thoi. Dinh ung phi, ma so karaoke 5 so Co le chi thoi. Dinh ung phi, ma so karaoke 5 so bai Co le chi thoi. Dinh ung phi, msbh Co le chi thoi. Dinh ung phi, ma so karaoke bai Co le chi thoi. Dinh ung phi, karaoke 5 so Co le chi thoi. Dinh ung phi, Co le chi thoi. Dinh ung phi karaoke