Tìm mã số karaoke Nii buon hoa phuong

Hiển thị tất cả 8 bài háts
50043 VOL29

nỗi buồn hoa phượng

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn... lời bài hát
Nhạc sĩ: Thanh Sơn
828043 (6 số california)

nỗi buồn hoa phượng

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn Chín mươi ngày qua chứa chan... lời bài hát
Nhạc sĩ: Thanh Sơn
61301 VOL61

NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG (2)

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn chín mươi ngày qua chứa chan tình thương... lời bài hát
Nhạc sĩ: Thanh Sơn
828871 (6 số california)

những mùa dấu yêu

Những mùa dấu yêu ơi xa rồi ngàn xa kỷ niệm những mùa mắt nai xưa... lời bài hát
Nhạc sĩ: Trần Minh Phi
830749 (6 số california)

gió biển hà tiên (cn)

Thạch động Hà Tiên cây rũ bóng nhớ đêm nào nghe gió biển lộng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
829628 (6 số california)

thoại khanh châu tuấn (a)

Ai nức nở với giọng đàn Tư Mã Nhạc sầu vương theo chiếc lá lạnh... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
830409 (6 số california)

có phải em đã yêu

Cho em má hồng Môi hôn thắm nồng Cho em mắt nâu tròn xoe cùng anh nô... lời bài hát
Nhạc sĩ: Hoài An
32672

YOU ARE MY SONG

You are the song lời bài hát
Nhạc sĩ: L.Ocampo
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat Nii buon hoa phuong Tìm mã số karaoke Nii buon hoa phuong arirang, california tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke Nii buon hoa phuong
ma so bai hat Nii buon hoa phuong, tim ma so karaoke Nii buon hoa phuong, ma so Nii buon hoa phuong, ma bai hat Nii buon hoa phuong, ma so bai Nii buon hoa phuong, Nii buon hoa phuong karaoke ma so, Nii buon hoa phuong karaoke 5 so, Nii buon hoa phuong ma so karaoke, karaoke ma so Nii buon hoa phuong, ma karaoke Nii buon hoa phuong, Nii buon hoa phuong ma so, ma bai Nii buon hoa phuong, ma so karaoke 5 so Nii buon hoa phuong, ma so karaoke 5 so bai Nii buon hoa phuong, msbh Nii buon hoa phuong, ma so karaoke bai Nii buon hoa phuong, karaoke 5 so Nii buon hoa phuong, Nii buon hoa phuong karaoke