Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ C.C.R.

Hiển thị tất cả 11 bài háts
33121

WHO'LL STOP THE RAIN

Long as I remember lời bài hát
Nhạc sĩ: C.C.R
33217

HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN?

Someone told me lời bài hát
Nhạc sĩ: C.C.R.
30924

PROUD MARY

Left a good job lời bài hát
Nhạc sĩ: C.C.R.
30235

LODI

Just about a year ago lời bài hát
Nhạc sĩ: C.C.R.
31232

BAD MOON RISING

I see a bad moon rising lời bài hát
Nhạc sĩ: C.C.R.
33255

I PUT A SPELL ON YOU

I put a spell on you lời bài hát
Nhạc sĩ: C.C.R.
30805

MIDNIGHT SPECIAL

Well you wake up lời bài hát
Nhạc sĩ: C.C.R
30262

MOLINA

Moli na lời bài hát
Nhạc sĩ: C.C.R.
32933

LOOKING OUT MY BACK DOOR

Just got home lời bài hát
Nhạc sĩ: C.C.R.
30544

COTTON FIELDS

When I was lời bài hát
Nhạc sĩ: C.C.R
31043

SUSIE Q

Oh Susie Q Oh Susie Q lời bài hát
Nhạc sĩ: C.C.R.
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat c c r Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ C.C.R. tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke c c r
ma so bai hat c c r, tim ma so karaoke c c r, ma so c c r, ma bai hat c c r, ma so bai c c r, c c r karaoke ma so, c c r karaoke 5 so, c c r ma so karaoke, karaoke ma so c c r, ma karaoke c c r, c c r ma so, ma bai c c r, ma so karaoke 5 so c c r, ma so karaoke 5 so bai c c r, msbh c c r, ma so karaoke bai c c r, karaoke 5 so c c r, c c r karaoke