Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ Minh Châu, Viễn Châu

Hiển thị tất cả 2 bài háts
829406 (6 số california)

võ đông sơ-bạch thu hà (a)

Hự hạ hự hạ hự hạ... khói mờ sa trường lầm than binh lửa chí... lời bài hát
829407 (6 số california)

võ đông sơ-bạch thu hà (b)

Gió hiu hắt máu hồng ướt đẫm chiến bào để nợ núi sông hồn nhẹ... lời bài hát
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat minh chau vien chau Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ Minh Châu, Viễn Châu tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke minh chau vien chau
ma so bai hat minh chau vien chau, tim ma so karaoke minh chau vien chau, ma so minh chau vien chau, ma bai hat minh chau vien chau, ma so bai minh chau vien chau, minh chau vien chau karaoke ma so, minh chau vien chau karaoke 5 so, minh chau vien chau ma so karaoke, karaoke ma so minh chau vien chau, ma karaoke minh chau vien chau, minh chau vien chau ma so, ma bai minh chau vien chau, ma so karaoke 5 so minh chau vien chau, ma so karaoke 5 so bai minh chau vien chau, msbh minh chau vien chau, ma so karaoke bai minh chau vien chau, karaoke 5 so minh chau vien chau, minh chau vien chau karaoke