Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ Neil Sedaka

Hiển thị tất cả 14 bài háts
30882

OH CAROL

Oh Carol lời bài hát
Nhạc sĩ: Neil Sedaka
31642

ONE WAY TICKET

One way ticket lời bài hát
Nhạc sĩ: Neil Sedaka
32154

HAPPY BIRTHDAY SWEET SIXTEEN

Tra la la la la lời bài hát
Nhạc sĩ: Neil Sedaka
33141

YOU MEAN EVERYTHING TO ME

You are the answer lời bài hát
Nhạc sĩ: Neil Sedaka
32303

LAUGHTER IN THE RAIN

Strolling_along lời bài hát
Nhạc sĩ: Neil Sedaka
32947

LOVE WILL KEEP US TOGETHER

Love, love will keep lời bài hát
Nhạc sĩ: Neil Sedaka
30517

CALENDAR GIRL

I love I love I love lời bài hát
Nhạc sĩ: Neil Sedaka
31027

STUPID CUPID

My fine feathered lời bài hát
Nhạc sĩ: Neil Sedaka
30747

LITTLE DEVIL

Woh woh woh woh lời bài hát
Nhạc sĩ: Neil Sedaka
32522

TEARS ON MY PILLOW

You don't lời bài hát
Nhạc sĩ: Neil Sedaka
31072

THE DIARY

Woh hoh hoh hoh hoh lời bài hát
Nhạc sĩ: Neil Sedaka
32384

NEXT DOOR TO ANGEL

Do do do lời bài hát
Nhạc sĩ: Neil Sedaka
31783

SWEET LITTLE YOU

Sweet sweet lời bài hát
Nhạc sĩ: Neil Sedaka
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat neil sedaka Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ Neil Sedaka tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke neil sedaka
ma so bai hat neil sedaka, tim ma so karaoke neil sedaka, ma so neil sedaka, ma bai hat neil sedaka, ma so bai neil sedaka, neil sedaka karaoke ma so, neil sedaka karaoke 5 so, neil sedaka ma so karaoke, karaoke ma so neil sedaka, ma karaoke neil sedaka, neil sedaka ma so, ma bai neil sedaka, ma so karaoke 5 so neil sedaka, ma so karaoke 5 so bai neil sedaka, msbh neil sedaka, ma so karaoke bai neil sedaka, karaoke 5 so neil sedaka, neil sedaka karaoke