Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ 张学友 陈慧娴

Hiển thị tất cả 4 bài háts
71324

一对寂寞的心

女:他让半杯黑咖啡
Nhạc sĩ: 张学友 陈慧娴
70984

给我亲爱的

女:将星光的幻变
Nhạc sĩ: 张学友 陈慧娴
70100

接近

男:风光里走过了几千里
Nhạc sĩ: 张学友 陈慧娴
70633

留住秋色

女:留住每一份秋色
Nhạc sĩ: 张学友 陈慧娴
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ 张学友 陈慧娴 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke
ma so bai hat , tim ma so karaoke , ma so , ma bai hat , ma so bai , karaoke ma so, karaoke 5 so, ma so karaoke, karaoke ma so , ma karaoke , ma so, ma bai , ma so karaoke 5 so , ma so karaoke 5 so bai , msbh , ma so karaoke bai , karaoke 5 so , karaoke