Phim hd tân cổ hành trình trên đất phù sa - Lệ Thủy, Minh Vương