Phim hd MÁU NHUỘM SÂN CHÙA (trước 1975) - Minh Cảnh, Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ, Thanh Sang